KAYSERİ MODEL FABRİKA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kayseri Model Fabrika YALIN ELÇİLER PLATFORMU Çalışma Prensipleri

Kayseri Model Fabrika YALIN ELÇİLER PLATFORMU Çalışma Prensipleri

 

 1. AMAÇ  

Kayseri Model Fabrika’nın bir gönüllü organizasyonu olarak Yalın Elçiler Platformu’nun (kısaca YEP’in) amacı; 

Kayseri ve civar illerde Yalın Yaklaşım konusunda uzman operasyonel yöneticileri bir araya getirerek yalın kültürün işletmelere yerleştirilmesineyalın dönüşüm yönetimine öncülük ederek felsefenin yayılmasına ve bu sayede işletmelerin üretim verimliliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır. 

 

 1. KAPSAM 

Bu prosedür Kayseri Model Fabrika bünyesinde Yalın Elçiler Platformu faaliyetlerini yürüten platform yönetimi ve üyeleri için geçerlidir. 

 1. Konu 

Yalın Elçiler Platformu ile Yalın Yaklaşım konusunda uzman operasyonel yöneticileri bir araya getirerek işletmelerimizde yalın felsefenin yayılımını, yalın kültürün işletmelere kalıcı olarak yerleştirilmesini ve üretim verimliliklerinin artırılmasını hedeflenmektedir.  

 

Platformun üzerinde çalışacağı konu işletmelerin üretim verimliliklerini artırmak için paylaşım platformu oluşturmak ve buna ilişkin mekanizmaları geliştirmek olacaktır. Bunun için yalın teknikler konusunda paylaşım platformu oluşturarak tekniklerin öğrenilmesi, bilinenleri geliştirme, uygulama örnekleri konusunda kıyaslama ve eğitim konularında işbirliği sağlama imkanları oluşturulacaktır. 

 

 1. Hedef Kitle 

YEP’e üye olması hedeflenen kitle Kayseri ve civar illerde faaliyet gösteren kamu ya da özel sektörden imalat ya da hizmet işletmeleri ve bu işletmelerde yalın yaklaşım konusunda deneyim sahibi operasyonel yöneticilerdir. 

 

YEP’in faaliyetlerinden yararlanması beklenen hedef kitle ise başta imalatçı KOBİ’ler olmak üzere diğer işletmeler, sanayi ve ticaret erbabı, akademisyenler, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ve konuya ilgi duyan tüm tüzel ve gerçek kişilerdir. 

 

 1. Hedef Bölgeler 

Hedef bölgeler aynı zamanda KMF’nin görev alanı olan Kayseri ve civar illerdir. 

 

 1. YALIN ELÇİLERİ PLATFORMU ÜYESİNİN SEÇİMİ 

 1. Adayda Aranan Kriterler 

 • Kayseri ve civar illerde faaliyet gösteren işletme yöneticileri ve yalın yaklaşım konusunda uzman operasyonel yöneticilerin platforma üye olmaları hedeflenmektedir. 

 • Her bir katılımcının azami 8 yıl Yalın konusunda tecrübeli olması beklenmektedir. Söz konusu deneyimlere ilişkin bilgiler adayın özgeçmişinden açıkça anlaşılabilir olmalıdır. 

 • Adayın, 5S, kaizen, değer akış haritalama, hat dengelem, SMED gibi Yalın konularında eğitim verebilecek seviyede olması beklenir. Bunun için özgeçmişinde çalıştığı işletmelerde bu eğitimleri vermiş olduğunun anlaşılması beklenir. 

 

 1. Üye Belirleme Yöntemi 

YEP’e üye olmak isteyen adaylar özgeçmişlerini KMF’ye ulaştırırlar. Adayların özgeçmişleri KMF ekibince (Genel Müdür ve Yalın Dönüşüm Uzmanları) değerlendirilir. YEP üye sayısının ilk etapta 12 kişi ile sınırlandırılması hedeflenmiştir. Daha fazla adayın başvurması halinde; 

 • Başvuranlar arasından demeyim süresine göre önceliklendirme yapılır. 

 • Aranan özelliklere sahip 12’den fazla adayın olması halinde farklı sektörlerden olmasına göre tercih yapılır.  

 • Aynı sektörden adaylar arasında kurumundaki çalışan sayısı daha yüksek olan aday seçilecektir.  

 • Adaylar arasından bir kurumdan en fazla bir gerçek kişi kabul edilir. 

 • YEP kurulduktan sonra alacağı kararla üye sayısını artırabilir. Her durumda sayının 15’i geçmemesi öngörülmüştüri 

 

 1. SORUMLULUKLAR 

YEP’in bir Başkan, bir iletişim sorumlusu ve üyelerden oluşması beklenir. 

 

YEP ayda bir kez bir üyenin işletmesinde toplanır. Toplantıların azami 2 saat sürmesi hedeflenmektedir. Toplantılarda özellikle ev sahibi işetmenin Yaşın deneyimleri konusunda kısa bir paylaşım yapması beklenir. 

 

Başkan platformun koordinasyonunda, iletişim sorumlusu toplantıların organize edilmesi, iletişimin sağlanması ve toplantı tutanaklarının hazırlanmasından ve üyeler hedeflenen faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır. 

 

Kararlar platform içinde oy çokluğu ile anılır. Alınan kararlar KMF yönetimi için tavsiye niteliğinde olup KMF tüzel kişiliği için bağlayıcı değildir. Aynı şekilde YEP üyeleri de alınan kararların hayat geçirilmesi konusunda hukuki bir taahhüt altında değillerdir. 

 

 1. FAALİYETLER 

 • Yalın Elçiler platformu en az 5 üyenin katılımı ile toplanabilir. 

 • Yalın Elçiler Platformu prensip olarak aylık bir platform üyesi kurumların birinin ev sahipliğinde toplanır. 

 • Toplantı sıklığını artırma ya da azaltmaya platform üyeleri karar verir. 

 • Üyeler yapılan ve planlanan faaliyetler hakkında görüş bildirir, proje geliştirir, kararlar alır, görev paylaşır. 

 • Kararların ortak görüş ve oy çokluğu ile alınması beklenir.  

 • Alınan kararlar yazılı şekilde arşivde muhafaza edilir. 

 • YEP’in beklenen çıktıları arasında eğitimler ve seminerler düzenlemek, röportajlar gerçekleştirmek, webinarlar veya benzeri etkinlikler düzenlemek vardır.