KAYSERİ MODEL FABRİKA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2020 İnsani Gelişme Raporu

2020 İnsani Gelişme Raporu

15 Aralık 2020’deki UNDP lansmanında 2020 İnsani Gelişme Raporu kamuoyu ile paylaşılmış bulunmaktadır. İnsani Gelişme Raporlarında paylaşılan İnsani Gelişme Endeksi (İGE) ile bireylerin (i) uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olmaları, (ii) bilgili olmaları ve (iii) makul bir yaşam standardına sahip olmaları göz önünde bulundurularak ülkelerin gelişim düzeyleri ölçülmeye çalışılmaktadır. 1990’da 144 ülke arasında 85’inci sırada olan Türkiye, 2019 yılında 189 ülke arasında 54’üncü sıraya yükselmiş bulunmaktadır.
İnsani çalışma endeksine göre ise Kayseri çok yüksek gelişmişlik seviyesine ulaşmıştır.
.
.
.